STRELSKO DRUTVO PANTER

?lane strelskega drutva Panter in ostale obiskovalce internetne strani vabimo da se po tej uvodni predstavitvi, razgledate po spletni strani in podrobneje seznanite z dejavnostjo strelskega drutva Panter.


Odprtost je osnovno vodilo drutva, zato v primeru kakrnihkoli vpraanj, monih sodelovanj, novih idej in reitev, ne odlaajte z uporabo enega od kontaktov.


Drutvo je mlado, ustanovljeno je bilo 25. 3. 2011, vendar so ambiciozni na?rti in velika elja po napredku in udejstvovanju predvsem na podro?ju strelske dejavnosti naa gonilna sila. Preko internetne strani si lahko ogledate statut strelskega drutva Panter, disciplinski pravilnik in pravilnik o ?astnih ?lanih in nagradah, ki so temelj za nae delovanje.


V kolikor se elite strelsko udejstvovati, bodisi z zra?nim ali pravim orojem, potem je nae drutvo tisto pravo mesto. Ponujamo pester program z razli?nimi na?ini streljanja z razli?nim orojem. Tistim zainteresiranim in najuspenejim pa nudimo podporo pri njihovem udejstvovanju na razli?nih nivojih tekmovanja.


Drutvo ima prostore na Jesenicah, v zgradbi podjetja Belit d.o.o na Zg. Plavu 13. Z omenjenim podjetjem ima drutvo sklenjeno pogodbo o najemu prostorov za izvajanje svojih dejavnosti.


Pogoji zaizvajanje dejavnostiso zares vrhunski innudi vrhunske pogoje za izvedbo strelske dejavnosti drutva.Prostor ponuja pet strelskih mest z avtomatiziranimi tar?ami in mono uporabo "pop up" tar?, kar omogo?a tako precizno streljanje, kot tudi monost dinami?nega oz. akcijskega streljanja. Ob tem je mona uporaba dodatnih svetlobnih in zatemnitvenih efektov, kar ponuja monost streljanja ob zmanjani vidljivosti.

Vsakmesec se v okviru drutva izvedeta dve tekmovanji in sicer v preciznem in pa dinami?nem streljanju(URNIK).Na tekmovanje so vabljeni vsi ?lani drutva. Ob zaklju?ku leta bo proglaen zmagovalec (na podlagi setevka estih najboljih rezultatov) v obeh disciplinah in podeljene prakti?ne nagrade.

Poleg tega svojim ?lanom nudimo tudi monosti udejstvovanja na podro?ju airsofta, "force on force" streljanja in potapljanja.


Upravni odbor sestavljajo:

Kontaktna t.
1. PREDSEDNIK Botjan ARH 041 323 646
2. PODPREDSEDNIK Botjan ROBI? 031 720 671
3. TAJNIK Gorazd KOSMA? 041 705 200

Za vsa vpraanja in informacije pa smo vam na voljo tudi preko elektronskega naslova: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ali po fax-u 04 583 57 48.

Priloge:

 
Število ogledov strani: 100715