Monday, 05 March 2012 09:28

DRUTVENE TEKME V STRELJANJU 2012

Spotovani ?lani -ce !

Za nami je uspeno leto 2012. V PREGLEDNICA REZULTATOV si lahko ogledate skupne rezultate tako preciznega kot tudi dinami?nega streljanja. Ob zaklju?ku in razglasitvi rezultatov,so bile podeljene prakti?ne nagrade, najbolima v posamezni disciplini pa pitole.

Lep strelski pozdrav !

 
Število ogledov strani: 109443